– Finn noen du kan snakke med

LLHs viktigste råd til unge homofile og lesbiske som vurderer å «stå fram», er å snakke med andre.

Bård Nylund

Bård Nylund, leder i LLH, Nylund forteller at det fortsatt er slik at det å være homo forbindes med noe rart.

Foto: LLH

– Mange lever gode liv, og har ikke noe trøbbel med å stå fram, mens andre som sagt trenger støtte og oppbacking for å få til å leve livet sitt, sier Bård Nylund, leder i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Han mener at antagelsen om at folk er heterofile er selve grunnen til homofile og lesbiske må komme ut av skapet.

– Det kan være ulike grunner til at dette oppleves så forskjellig. Vi er forskjellige som mennesker, og vi lever i forskjellige familier og nærmiljøer. Det som er likt for alle er at det oppleves som noe man må fortelle, underrette folk om og forklare. ”Jeg er ikke heterofil”, slik som du trodde, sier han.

Les historien om hvordan Vigdis (76) og Sigurd (16) kom ut av skapet her!

Forbindes med noe rart

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring vil ha en egen kvote for homofile prester.

Nylund forteller at det kan være en stor påkjenning for mange å 'bære rundt' på hemmeligheten om sin egen seksuelle legning.

Foto: Mark Earthy / SCANPIX

Nylund forteller at det fortsatt er slik at det å være homo forbindes med noe rart, annerledes og at man i bunn og grunn er avvikende fra det han kaller ” det normale heterofile flertallet”.

– Vi vet at homo er et veldig vanlig skjellsord, og at mange forbinder homofili kun med sex. Midt oppi det skal man altså forsøke å finne seg selv, og ikke minst forsøke å få andre til å forstå at det å være homo handler om det samme som det å være hetero; nemlig kjærlighet, nærhet, og sårbarhet. Når man står fram er det viktig å være klar over at folk kanskje ikke vil reagere slik du håpet. Det er en rar ting å for eksempel skulle fortelle noen om sin store kjærlighet, det fineste som har skjedd, også bli møtt med tårer og sinne. Vårt beste råd er derfor, finn noen du stoler på og snakk med de først, sier han.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Forskjell på by og bygd

Han sikter til noen som kan være en støtte på veien.

– Vi i LLH er ofte en slik støtte for folk, og tenker at det er en viktig rolle og funksjon for oss å ha.

– Har dere noen erfaring med hvordan det å stå fram blir mottatt i en storby kontra små steder?

– Vi tror ikke det først og fremst er storby kontra små steder som er den store skillelinjen. Det er uansett ditt nærmiljø som er avgjørende. Hvis du går på en skole på Stovner i Oslo, der alle synes det er pyton at du er homo, er det langt verre enn å gå på en skole i Kirkenes der folk ser deg for den du er, uansett seksuell orientering. Når det er sagt er det klart at det å bo i en større by gjør at du lettere kan møte andre homofile og lesbiske, og det vet vi er viktig for folk.

Han mener at det er de som står tett på den som skal komme ut av skapet, som betyr mest.

– Det er jo noe å tenke over for alle, både foreldre og venner. Hvis du vil, kan du gjøre en forskjell for noen.

Vet ikke om det er blitt lettere

Han synes det er vanskelig å si noe om det har blitt lettere å stå fram som homofil i Norge i dag.

– Om det har blitt bedre med årene vet vi ikke. Vi antar likevel at det er lettere å stå fram fordi det ikke lenger er forbudt, vi har rett til å gifte oss, stifte familie, vi har fått diskrimineringsvern, og er heller ikke diagnostiserte lenger.

Alt dette mener han hjelper på den åpenhet samfunnet skaper, som igjen gjør at folk blir tryggere på at det er ok å være seg selv.

– Så er det likevel være slik at det fortsatt er mye skam og stigma knyttet til det å være homofil, og vi opplever svært ofte at folk tar kontakt med oss fordi de kommer i en krise når de oppdager at de selv er homofile. Vår hypotese er derfor at det nok er lettere å leve som åpent homofil og lesbisk i dag.

Kan være tungt

Men Nylund mener prosessen med å komme ut av skapet fortsatt kan være tung.

– Prosessen med å erkjenne det overfor seg selv er fortsatt er tung for mange. Ikke fordi det er fælt å være homofil, men fordi så mange forbinder så mye negativt med det.

Han forteller at det kan være en stor påkjenning for mange å "bære rundt" på hemmeligheten om sin egen seksuelle legning.

– Det å lyve om seg selv, hvem man er og hva man føler vet vi er en enorm påkjenning for mange. Mennesker er jo slikt skapt at vi liker å være ærlige og sannferdige, og det å fortrenge så sterke følelser medfører ofte svært dårlig helse. Mange tar kontakt med LLH og forteller om år i ensomhet.

Han forklarer at maset om å "stå fram" har en funksjon.

– Vi ønsker derfor å skape et samfunn der man kan få lov til å være seg selv. Det å leve et liv som gjør at man slipper å lyve, har en stor verdi for oss alle. Det er grunnen til at ”homobevegelsen” alltid ”maser” om at folk må komme ut. Vi er helt sikre på at det er bedre å være ærlig, selv om det er skummelt, enn å forsøke å undertrykke så sterke følelser.