– Ekstra krenkende å bli voldtatt av en annen mann

– Å bli voldtatt av en annen mann er den største ydmykelsen du kan få som heteroseksuell, sa voldtektsofferet da retten diskuterte erstatningen. Men verken dommer eller forsvarer ville være med på tankegangen.

Tor Børge Nordmo
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Juryen i Hålogaland lagmannsrett fant torsdag en kommunetopp i 50-årene skyldig i voldtekt. Det skjedde etter en fest i juni 2014. Den fornærmede mannen, som var ansatt i samme kommune i Øst-Finnmark, våknet av at det ble utført oralsex på ham.

Etter at tiltalte var funnet skyldig også i ankesaken, skulle retten ta opp spørsmålene om erstatning og straffeutmåling, og fornærmede fikk anledning til å kommentere saken.

– Det er ekstra krenkende og ekstra pinlig at overgrepet ble begått av en av samme kjønn. Dette er den største ydmykelsen du kan få som heteroseksuell mann, sa den mannen.

– Ikke i vår tid

Hans bistandsadvokat Edel Hennie Olsen trakk fram det samme som ett av flere momenter som etter hennes mening burde påvirke erstatningsbeløpet.

Da ble hun avbrutt av førstelagmann Arild O. Eidesen.

– Mener du dette gjelder i vår tid, hvor synet på seksualitet er mer likeverdig? Kan du vise til rettspraksis på dette?

– Nei, vedgikk bistandsadvokaten.

– Det er vel noe upolitisk å si at følgene av overgrep fra en av samme kjønn er verre enn andre overgrep, repliserte Eidesen.

– Dette gjelder fornærmedes opplevelse, ikke samfunnets syn, mente Olsen.

Men Eidesen var uenig, og fikk støtte av forsvareren.

– Ingen reagerer i dag på om man er homofil eller bifil. Dette er ikke noe særlig forhold som retten skal legge vekt på, sa Wikstrøm.

Belastende omtale

Straffeutmålingen var også tema for debatt i retten. Forsvareren mente kommunetoppen skulle ha mildere straff fordi avisa Sagat omtalte dommen fra tingretten med fullt navn og bilde av kommunetoppen.

Aktor, statsadvokat Tor Børge Nordmo, viste til at Høyesterett har sagt at identifisering ikke skal gi strafferabatt.

Men Wikstrøm mener saken er spesiell fordi Sagat i tillegg til å bruke navn og bilde ga en detaljert beskrivelse av overgrepet. Avisa fikk kritikk for dette i Pressens Faglige Utvalg, og Wikstrøm ba lagmannsretten ta hensyn til belastningen.

Mulig sak for Høyesterett

– Vi snakker nok om måneder i reduksjon, men å angi det noe nærmere er vanskelig for meg. Om ikke lagmannsretten gjør det her, får vi se om Høyesterett er villig til å prøve saken, utdyper Wikstrøm overfor NRK i ettertid.

– Så du varsler altså en anke til Høyesterett om straffeutmålingen?

– Det må vi vurdere når avgjørelsen foreligger. Men det er klart at dette er litt upløyd mark, så det kan være fullt mulig.

Både aktor og bistandsadvokat ba om at lagmannsretten la seg på samme nivå som Øst-Finnmark tingrett i første runde – det vil si tre år og tre måneders fengsel og 150.000 kroner i erstatning. Dommen blir klar mandag.