– Drev skytetrening på levende sel

Rederi gir ikke fornyet kontrakt til mannskap og skipper på «Kvitungen» så lenge de etterforskes for brudd på dyrevernloven.

Video nsps_upload_2010_2_10_19_56_51_1625.png
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Selfangstskuta «Kvitungen» fra Tromsø.

Inspektøren som var med fangstskuta «Kvitungen» i fjor vår mener kapteinen tillot øvelsesskyting på levende sel, skriver Adresseavisen .

Rapporten fra selfangstinspektøren konkluderer med en rekke brudd på dyrevernloven, og Fiskeridirektoratet har derfor gått til anmeldelse av rederiet Polardrift som eier «Kvitungen», og skipperen.

– Dette er en meget alvorlig sak med gjentatte brudd på dyrevernloven og utøvelsesforskriftene. Denne type overtredelser vil bli kjent utenlands, sier direktør Aksel Eikemo i Fiskeridirektoratets ressursavdeling til Adresseavisen.

– Denne type overtredelser vil bli kjent utenlands. Er det en næring som må holde seg innenfor regelverket, så er det nettopp fangst av sel og hval, sier Eikemo.

Skadeskutte dyr

Ifølge rapporten påpekte selfangstinspektøren et betydelig antall skadeskutte dyr som måtte skytes to eller flere ganger - uten at dette ble fulgt opp av skipperen.

Fiskeridirektoratet varsler i et brev at rederiet og skipperen kan bli straffet for brudd på dyrevernloven og for å ha brutt forskriftene om selfangst. I tillegg til en eventuell straff, vurderer Fiskeridirektoratet om de skal frata rederiet konsesjon på selfangst.

Startet etterforsking

Konstituert politimester i Troms politidistrikt, Einar Sparboe Lysnes, bekrefter at de nå har begynt å etterforske saken.

– Vi har avhørt selfangstinspektøren. Det er for tidlig å si noe om utfallet av denne saken. Den kan enten ende med tiltale, bøter eller henleggelse, sier Sparboe Lysnes.

Rederiet ser alvorlig på saken

– Hvis påstandene er riktig, har mye gått galt på turen i Vestisen. Det sier daglig leder i rederiet Polardrift, Jens Petter Kraknes til NRK.

Selskapet Polardrift skriver i ei pressemelding onsdag at forholdene som framkommer i inspektørens rapport inntil nylig har vært ukjent for styret og daglig ledelse.

Polardrift ser meget alvorlig på forholdene som påpekes av Fiskeridirektoratet. Med bakgrunn i det materiale som nå er framlagt i sakens anledning, vil selskapet umiddelbart iverksette egne undersøkelser for å få belyst saken.

Skipperen og det aktuelle mannskapet har nå fått beskjed av rederiet at deres engasjement ikke blir fornyet mens saken etterforskes.

Skipper stiller spørsmål

Skipper om bord på «Kvitungen», Karl Kr. Angelsen, sier til NRK at han liker dårlig at han er anmeldt. Han mottok et brev fra Fiskeridirektoratet om at han var anmeldt for brudd på dyrevernloven. Brevet kom i januar, 7 måneder etter fangstslutt.

Angelsen sier han har skrevet brev til Fiskeridirektoratet hvor han ønsket svar på en del spørsmål rundt saken. Han har ikke fått svar på henvendelsen.

Skipperen etterlyser en definisjon på skadeskyting.

Han ønsker å vite når dette temaet ble tatt opp på kurset for selfangere og ønsker dokumentert hvor det i fangstforskriften er nevnt at det er forbudt å bruke to eller flere skudd for å avlive et dyr.– Jeg finner ingen plasser i forskriften at det er forbud mot å bruke mer enn ett skudd, så jeg skjønner lite av selve anmeldelsen.

– Alle som skyter har gått gjennom en prøve før de går på ishavet der de bruker våpnene de skal ha på fangst. De som skyter har godkjente papirer fra Fiskeridirektoratet på at de kan bruke våpen, og har ingen behov for øvelseskyting, sier han

Karl Kr. Angelsen sier det ofte blir brukt mer enn ett skudd for å avlive et dyr, men det er etter hans mening tillatt ifølge dyrevernloven.

Han mener dette må munne ut i manglende opplæring av inspektørene.

Angelsen sier han ikke er blitt kontaktet av politiet.

Tre skuter var på fangst

«Kvitungen» fra Tromsø var en av tre norske skuter som i fjor deltok i selfangsten i Vesterisen. Det ble tatt omlag 8500 dyr av en total norsk kvote på 40 000 grønlandssel.

Fangsten av grønlandssel foregår fra april til juni.

Tidligere bøtelagt

Skipperen på «Kvitungen» og rederiet fikk i 2007 henholdsvis 15.000 kroner og 30.000 kroner i bøter for å ha brukt ulovlige fangstmetoder under selfangsten.

Skadelig for selfangsten

Leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, sier han reagerer på framgangsmåten, og at skipperen er anmeldt uten at han er blitt kontaktet.

– Dette er saker vi på ingen måte bør ha når det gjelder selfangsten, når vi vet hvor problematisk det er for omverden, sier Nilsen.

Det er logisk at de som har vært forkjempere for blant annet forbud mot import av selprodukter vil få vann på mølla over en slik sak mener han.

– For oss er det svært viktig å opprettholde selfangsten av hensyn til villfiskbestandene, sier lederen i Norges Fiskarlag.

Vil ha stoppet selfangsten

Miljøpartiet de grønne vil ha avvikla selfangsten.

– Norge kan ikke lenger forsvare selfangsten, sier Brynmor Evans i Miljøpartiets lokallag i Tromsø og viser til anmeldelsen av selfangstskuta Kvitungen.

– Millionstøtte til selfangst er som å piske en død hest; ikke noe å skryte av.

–Den norske selfangsten opprettholdes ene og alene på grunn av statlige subsidier, men det er ingen grunn til at den kontroversielle fangsten skal fortsette.
Partiet vil også ha et forbud mot handel med produkter fra slik fangst.

Organisasjonen NOAH - for dyrs rettigheter mener norsk selfangst er en skandale.

NOAH er ikke forbauset over avsløringene av skadeskyting og lovløs behandling av selunger av norske selfangere.

– Selfangsten har en sammenhengende historie av dyreplageri, men systematisk har rapporter som viser dette blitt bortforklart av norske myndigheter, sier veterinær Siri Martinsen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.