Hopp til innhold

– Snøskuteravgift burde gå til kommunene

Avgiften snøskutereierne betaler til staten burde gått til kommunene mener Ap-politiker-politiker Ole Steinar Østlyngen.

Ole Steiar Østlyngen

Altapolitiker Ole Steinar Østlyngen (Ap) foreslår at veiavgiften man betaler for å kjøre snøskuter tilbakeføres til kommunene.

Foto: Marte Lindi

– Avgiften snøskutereierne betaler til staten hvert år burde tilbakeføres kommunene, sier Arbeiderpartiets kommunestyrerepresentant i Alta, Ole Steinar Østlyngen.

Østlyngen mener dette kunne vært brukt som brukerbetaling av skuterløypenettet.

– For det første betaler vi i dag 500 kroner i såkalt veiavgift for snøskutere. Den skulle vært fjernet, sier Østlyngen.

Taler for brukerbetaling

– Og så kunne man innført en brukerbetaling, slik det gjøres i alle andre snøskuterland, foreslår Ap-politikeren.

– Men da må pengene gå til merking av løyper og preparering, og boder. Sånn som i Finland – der har de bygd hytter og boder langs skuterløypene.

– Hvordan skal man innføre den type betaling da?

– Man kunne brukt den betainga som finnes i dag. De 500 kronene som man betaler i veiavgift for snøskuter i dag kunne man tildelt kommunene. Sånn som i Alta, der har vi 5000 snøskutere. Da kunne man fått løypepenger i massevis, sier Østlyngen.

Ny snøskuterlov

I sommer sendte regjeringen ut forslag om ny snøskuterlov på høring.

Fredag denne uka går høringsfristen ut.

Et av forslagene er å la kommunene kreve brukerbetaling av skuterkjørerne. Politisk rådgiver i Klima - og miljødepartementet Jens Frølich Holtet, kan ikke si noe om altapolitikeren, fordi alle avgiftsspørsmål ligger under Finansdepartementet.

Frølich forklarer imidlertid tanken om brukerbetaling slik:

– For regjeringen er det veldig viktig å gi lokalpolitikere muligheter til å dyrke det lokale selvstyret.