– Boligmarkedet kan skape klasseskille og flere fattige

Boligsjefen i Tromsø har 180 personer som venter på kommunal bolig.

Tromsø
Foto: Turi Enoksen / NRK

60 av dem har verken et eie- eller leieforhold, men bor på hotellrom, hybelhus eller campingplasser.

Flere enslige foreldre

– I 2008 hadde vi rundt 60 på venteliste for kommunale boliger. I dag er lista økt til 180 personer. Det er en uønska utvikling, sier boligsjef Roar Stangnes i Tromsø kommune.


Han forstår godt at dette er en vond og vanskelig situasjon for de det gjelder.

– Det er en overvekt av folk med rusproblemer, eller som sliter med psyken i denne boligkøen. Men så ser vi nå at enslige foreldre får det stadig vanskeligere på boligmarkedet, sier Stangnes.

Tall fra SSB, Statistisk sentralbyrå, understreker alvoret. Her viser tallene at også antall enslige foreldre rammes av et trangt boligmarked.

Stigende boligpriser

Fra januar til februar i år steg boligprisene i Tromsø med 1,6 prosent. Det var den sterkeste prisveksten i landet den måneden.

– Det er bare en ting å si og det er at boligmarkedet er trangt. For øyeblikket kjøper vi ikke boliger som kunne ha egnet seg for våre søkere. De blir for dyre å leie ut rett og slett, sier Stangnes.

Politikerne i Tromsø kommune har sagt at de vil satse på å få ungdom inn i boligmarkedet. Derfor tok de opp store lån fra Husbanken for å kunne gi såkalte startlån til de unge. Men så skjerpet Kommunaldepartementet reglene for hvem som skal få slike lån.

I den nye Boligmeldinga presiserte de at målgruppa skulle være personer med langvarig bo- og finansieringsproblemer. Det fører til at ungdom med relativt god inntekt, men ikke startkapital, skyves ut i det boligsjefen kaller et "spareposisjon". Det betyr at de må spare for å kunne dekke kravet til egenkapital.

Mener politikerne må prioritere

kristoffer Kanestrøm

Byråd for helse- og omsorg i Tromsø, Kristoffer Kanestrøm, deler bekymringa til boligsjefen.

Foto: Kent Einar Myreng / NRK

Roar Stangnes mener politikerne i kommunen nå må prioritere for å kunne hjelpe flere inn i boligmarkedet.


– Byrådet jobber med å utarbeide en ny bolig politisk handlingsplan. Vi får se hva som kommer ut av den. Vi må få fart i utbygging av flere utleieboliger og gjenreise den boligsosiale bygginga vi var kjent med fra etterkrigstida, sier han.

Byråd for helse- og omsorg, Kristoffer Kanestrøm, sier han deler bekymringa til Stangnes.

– Vi har alt for få utleieboliger for vanskeligstilte i Tromsø. Det skyldes at det ikke har vært bygd utleieboliger i det hele tatt på 10-15 år, samtidig som behovet har økt. Derfor sitter vi nå med et stort etterslep, sier Kanestrøm.

– Nettopp derfor jobber byrådet med en boligpolitisk handlingsplan. Den skal si noe om hvordan vi skal skaffe nok og riktig boliger i Tromsø både generelt og for vanskeligstilte. Og så jobber vi konkret med å utvikle den kommunale eiendommer på Einerhagen, slik at vi kan få igang sosial boligbygging der, sier han.

Her kan du se boligpriutviklingen i Tromsø: Boligprisstatistikk - Norges Eiendomsmeglerforbund