Hopp til innhold

– Ap svekker samisk rettsvern

NSR beskylder Ap for å ta farvel med samiske næringer med sin motstand mot et samisk veto mot gruvedrift.

Aili Keskitalo

Presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo, ønsker at Sametinget skal kunne si nei til gruvedrift.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

– Når Ronny Wilhelmsen (Ap) går ut og sier at NSR skaper etniske skillelinjer når vi mener at primærnæringsgrupper skal ha rett til å si nei, så skal alle vite at Wilmhelsen i samme slengen vinker farvel til rettsvernet for veldig mange samiske næringer, påstår NSRs presidentkandidat i sametingsvalget, Aili Keskitalo.

Norske Samers Riksforbund har foreslått at Sametinget bør få en vetorett mot gruveetableringer i områder som brukes av samiske næringsgrupper, og der gruvene er til stort hinder for dem.

Dette mener Ronny Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet vil skapet etniske skiller i Finnmark.

– Ap vinker farvel

Aili Keskitalo (NSR) mener Ronny Wilhelmsen (Ap) med sitt utspill har tatt side mot alle samiske næringer.

– Det han på vegne av Arbeiderpartiet sier er at gruver skal kunne komme og skyve bort tradisjonelle samiske næringer hvor folk har livnæret seg i århundrer og som bærer vår kultur, sier Keskitalo.

Hun viser til den usikkerheten som eksisterer i Arbeiderpartiet på Sametinget om gruvespørsmålet.

– Det betyr at vi kan få et styrende sametingsparti som villig inviterer gruvedrifta inn for å skyve unna tradisjonelle næringer, mener Keskitalo.