Hopp til innhold

90 piloter møter Babcock i retten – mener selskapet bryter arbeidsmiljøloven

Pilotene gikk ned i lønn og mistet ansiennitet da de byttet arbeidsgiver. Nå skal avtalen mellom flygerne og Babcock behandles i tingretten.

Babcocks luftambulansefly på bakken i Tromsø

Pilotene jobber fra samme sted, med samme arbeidsoppgaver, i en tjeneste de mener er lik det de gjorde da de jobbet for selskapet Lufttransport. Derfor hevder de at de har vært en del av en virksomhetsoverdragelse. Nå skal retten ta stilling til påstanden.

Foto: Pål Hansen / NRK

Tirsdag starter rettssaken mellom de 90 flygerne og deres nåværende arbeidsgiver, Babcock. Nøkkelordet for konflikten er virksomhetsoverdragelse.

Da Lufttransport tapte anbudet om å drifte luftambulansetjenesten i Norge, mistet over hundre piloter jobben sin. De ble tilbudt jobb hos anbudsvinner Babcock.

Men lønna Babcock tilbød var lavere enn tariffavtalen de hadde før. Ansienniteten flygerne hadde opparbeidet seg, ble ikke godkjent.

Pilotene mener den nye jobben egentlig er en virksomhetsoverdragelse (se faktaboks). Det betyr at anbudsvinneren må ta over de ansatte i selskapet som tapte - og tariffavtalen deres.

Men driftsjef i Babcock, Hilde Sjurelv, er uenig i det.

Hilde Sjurelv

Babcock har gjort en selvstendig vurdering av spørsmålet om virksomhetsoverdragelse, sier driftsjef i Babcock, Hilde Sjurelv.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– I kontraktsgrunnlaget ble det ikke stilt krav om virksomhetsoverdragelse. Vår vurdering er at dette ikke er en virksomhetsoverdragelse, og vi har planlagt og bygd driften med det for øye, sier Sjurelv.

Advokat Lars Holo, som fører saken for de 90 pilotene, ønsker ikke å la seg intervjue før saken starter.

Uklart allerede i 2018

Våren 2018 vant selskapet Babcock det utlyste anbudet på drift av luftambulanseflyene de neste årene. Selskapet Lufttransport hadde da drevet tjenesten for staten siden 1988.

Allerede ved anbudsutlysning var det debatt om dette var en virksomhetsoverdragelse.

Flere mente at helseforetaket Luftambulansetjenesten burde krevd virksomhetsoverdragelse for pilotene.

Direktør for helseforetaksdirektør Øyvind Juell innrømte i juni 2018 at det var usikkerhet rundt om definisjonen på virksomhetsoverdragelse gjaldt.

– Nei, vi er ikke hundre prosent trygge, men juristene sa at det var en ikke ubetydelig risiko knyttet til et sånt krav.

Ett år senere ble det kjent at pilotene ville prøve saken for retten.

Mener anbudet favoriserte konkurrenter

Advokat Robert Myhre jobber mye med anbud og anbudsregler. I dokumentaren var hans konklusjon at anbudet skulle vært lyst ut med krav om virksomhetsoverdragelse.

– Hele denne konkurransen har favorisert nye leverandører kraftig, og man har også unnlatt å stille krav om at de ansatte hos den som får anbudet skal ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med den landsomfattende tariffavtalen, uttalte Myhre til NRK.

Advokat Robert Myhre

Advokat Robert Myhre er skeptisk til måten anbudet om luftambulansetjenesten var utformet på.

Foto: Svein Erik Dahl

Helseminister Bent Høie mener det var riktig å ikke kreve virksomhetsoverdragelse ved anbudsutlysning. Han sier det retten skal behandle er dagens avtale mellom flygerne og Babcock.

– Det rettssaken handler om, er om selve innholdet i avtalen som pilotene har inngått med Babcock gir grunnlag for virksomhetsoverdragelse.Men det er et annet spørsmål enn det som ble vurdert i forkant av anbudet, sier Høie.

Tre flyvere er til stede under rettssaken som representanter for de 90. Saken skal vare i 4 dager.