Hopp til innhold

Oppdrettsalarm i Altaelva

Hele 35 prosent av laksen som gyter i den verdensberømte Altaelva viser seg å være rømt oppdrettslaks, skriver Dagens Næringsliv.

Fluefisker Altaelva

Aldri før er det sett så mye rømt oppdrettslaks i Altaelva som i høst. Arkivfoto.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Ivar Leinan

– Regjeringen må nå stanse oppdrettsøkningen i nord, sier Ivar Leinan i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI).

Foto: Inger Elin Utsi / NRK

Så langt i år har over 250.000 laks rømt fra norske oppdrettsanlegg, noe som er over 20 prosent mer enn hele fjoråret.

Det gir nå utslag også i områder der det tidligere har vært lite rømt oppdrettslaks.

– En katastrofe

I oktober gjennomførte dykkere tilknyttet Norsk institutt for naturforskning (Nina) tellinger av gytefisk i Sauto i Altaelva. Av 77 laks på over tre kilo som ble fanget, var 27 av dem oppdrettsfisk, skriver Dagens Næringsliv i sin papirutgave.

35 prosent oppdrettslaks i Altaelva er en langt høyere andel enn ved noen tidligere kartlegginger.

– Det er en katastrofe, sier daglig leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI), Ivar Leinan.

Han mener regjeringen umiddelbart nå må stanse oppdrettsrømmingen i nord.

– Det haster å få slutt på innblanding av oppdrettslaks i villaksens gytebestander.

Regjeringen øker oppdretten i nord

Bare for en måned siden ble det klart at regjeringen vil tillate inntil 5 prosent økt produksjon i oppdrettsanlegg for laks og ørret i Troms og Finnmark neste år.

I den forbindelse uttalte fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) dette:

– Lusenivåene i Finnmark og Troms er svært lave, og det er heller ikke resistensproblemer i disse fylkene. Kapasitetsøkningen kan bidra til verdiskaping langs kysten i nord.

Ivar Leinan i ALI stiller spørsmål ved at man tillater oppdrettsbransjen å øke produksjonen i nord. Her har det tidligere vært en relativt resistent villaksstamme, med lite innblanding av oppdrettslaks. Nå er han skremt over at en av tre laks i Altaelva er rømt oppdrettslaks.

Trusler for villaksen

Etter kraftutbygginga i 1981 fryktet man at Altalaksen i verste fall skulle utryddes dersom det skjedde utslipp fra kraftanlegget.

De senere år har det vært rømt oppdrettslaks som har vært den største frykten. Lenger sør i landet er situasjonen for villaksen mange steder kritisk, etter stor innblanding av oppdrettslak i vassdragene.

I fjor brukte staten 159 millioner kroner for å redde den atlantiske laksen. Blant tiltakene er å utføre stamfiske av laks for å sikre villaksgenene. NRK var med på stamfiske i Altaelva i høst. Også da ble det funnet laks som ble vurdert til at den kunne være oppdrettsfisk.

Villaksmøte

Torsdag arrangeres et villakseminar i Oslo med Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i spissen.

Målet med seminaret er å belyse kunnskapsgrunnlaget om utfordringane for villaksen som følge av oppdrettsvirksomheten.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Video Far til 15.000 på 30 sekunder

Stamfiske og stryking av laks sikrer at man tar vare på villaksgenene i Altaelva.