2,2 millioner til film i nord

19 produksjonsselskap har fått tildelt 2,2 millioner kroner i statlige tilskuddsmidler fra Filmfond Nord. Den økende interessen for 2. verdenskrig kommer klart til syne i søkermassen, og dramatiske hendelser i Narvik, på Arnøy i Nord-Troms og kampene på Sørøya er produksjoner som har fått støtte.