Hopp til innhold

Søkte erstatning for 47 424 rein tatt av rovdyr

Det ble utbetalt nesten 28 millioner kroner i erstatning for rein tatt av rovdyr i Finnmark i 2009/2010. Det er den nest høyeste summen noensinne, bare slått av fjoråret.

Gaupe spiser rein

Gaupa koser seg med reinkjøtt. Forskning viser at gaupe tar opptil 25 ganger flere rein enn det reindriftsutøverne klarer å dokumentere.

Foto: Ken Gøran Uglebakken

Tor Stafsnes

– Det har alltid vært stor forskjell på tallene det er søkt for, og tildelte tall, sier Tor Stafsnes, assistrende fylkesmann i Finnmark.

Foto: Fredrik Norum / NRK
NRL-leder Nils Henrik Sara

Leder i NRL, Nils Henrik Sara, mener reineiere i Finnmark skulle hatt utbetalt erstatning for 30 000 dyr.

Foto: Mette Ballovara / NRK
John Odden

Forsker John Odden i NINA sier det er så vanskelig å dokumentere at rein er drept av rovdyr, at dagens erstatningsordning burde endres.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Rundt 10 000 rein ble erstattet, men næringa hadde søkt om over fire ganger så mye:

– Det har alltid vært stor forskjell på tallene det er søkt for, og tildelte tall. Vi forholder oss til en etablert modell, hvor vi har en slags sannsynlighetsberegning, sier Tor Stafsnes, assistrende fylkesmann i Finnmark.

– Burde hatt høyere erstatning

Reineiere i Finnmark søkte i fjor om erstatning for 47 524 rein som skal ha blitt tatt av rovdyr, men av disse er kun 542 dokumentert.

Det betyr at reineierne bare har dokumentert i overkant 1 prosent av de dyrene de får utbetalt erstatning for. Likevel mener Nils Henrik Sara i Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) at man skulle fått for flere dyr.

– Ja, ifølge forskningresultater så mener jeg at det som burde ha vært erstattet er 30 000 dyr.

Glupske gauper

Forsniningsprosjektet han refererer til er GPS-merking av gauper i Troms og Finnmark og har pågått siden 2007.

Prosjektet viser at gauper tar opptil 25 ganger flere rein enn det reindriftsutøvere klarer å dokumentere.

Det er bare en brøkdel av de kadaverne som de GPS-merkede gaupene dreper som blir funnet, sier John Odden, forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Dagens ordning bør endres

Odden mener at det er så vanskelig å dokumentere at rein er drept av rovdyr, at en burde fjerne dokumentasjonsmodellen for å betale ut erstatning.

– Vi vil anbefale at man vurderer en risikobasert ordning. At reineiere får en utbetaling basert på antall gauper, basert på den kunnskapen vi har om hvor ofte gauper dreper rein, sier Odden.

Gaupe koser seg med reinskrott

Denne gaupa koser seg med selvfanget rein på Finnmarksvidda.

Foto: Ken Gøran Uglebakken

Erstatningstall for rein fra 94/95 til 09/10

År

Totaltap

Omsøkt

Erstattet

Dokumentert

Utbetalt erstatning

Reintall*

94/95

29,969

17,061

1,791

315

3,485,696

151,378

95/96

26,733

16,167

3,962

499

5,935,830

138,912

96/97

38,279

17,735

5,391

886

7,649,672

143,673

97/98

53,126

24,671

7,508

733

11,214,127

130,042

98/99

38,883

25,509

8,038

1,018

11,788,865

127,990

99/00

51,424

37,310

13,719

1,151

19,798,150

113,538

00/01

56,001

46,464

13,926

817

20,595,368

108,964

01/02

33,342

27,330

6,913

432

10,748,330

131,294

02/03

29,192

24,748

4,616

240

7,064,307

147,603

03/04

31,918

26,737

4,019

122

6,281,564

170,200

04/05

46,024

36,916

4,213

338

8,700,000

168,599

05/06

54,044

44,724

5,917

415

12,397,312

170156

06/07

45,820

37,159

8,637

550

20,589,740

178244

07/08

49,312

40,470

7,646

480

15,163,942

186830

08/09

62,264

49,105

12,140

721

28,942,214

178350**

09/10

56,325

47,424

10,452

542

27,751,906

183740**

*

Reintall ved driftsårets slutt pr. 31.3. dvs. for reindriftsåret 08/09 tilsvarer tallet reintall pr. 31.3.09.

**

Foreløpige tall.

Ekspander/minimer faktaboks
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.