25 millioner til forskning

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, KBU Nord, har fått 25 millioner kroner av Kavlifondet til forskning på barn og unges psykiske helse. Prosjektet skal gjennomføres i et samarbeid mellom forskere fra flere forskningsinstitusjoner/kunnskapssentre i Norge.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Hege Iren Hanssen

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark