Mer seismikkskyting neste år

Regjeringen vil neste år bruke |dobbelt så mye på seismiske undersøkelser utenfor Lofoten og Vesterålen som i år.

I statsbudsjettet for 2008 øker regjeringen innsamlingen av geologiske data fra havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen.

Regjeringen vil neste år bruke 140 millioner kroner på sesmiske undersøkelser i på Nordland VII og Troms II.

Undersøkelsene er en del av arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten..

Planen skal oppdateres i 2010 og det er oljedirektoratet som står for undersøkelsene.

Olje og energidepartementet vil i forbindelse med undersøkelsene kartlegge skadevirkninger disse har for fiskerne i området.