-Ingen grunn til panikk

Administrerende direktør Han Olav Karde går ikke med på krise i Nord-Norge.

Porten til Nord-Norge
Foto: Paal A. Svendsen / NRK

- Ja, verden og landet opplever nedgangstider, men Nord-Norge vil merke mindre til problemene enn resten av landet.

Hans Olav Karde

Administerende direktør Hans Olav Karde i Sparebanken Nord-Norge

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

Det sa administererende direktør Hans Olav Karde i Sparebank 1 Nord-Norge da han la fram bankens konjunkturbarometer mandag formiddag.

Konjunkturbarometeren skal ta pulsen på den økonomiske utviklinga i landsdelen.

Privatøkonomien viktigst

- Fordi det er økonomien i den enkelte husholdninga som er den viktigste drivkrafta i økonomien har vi ingen grunntil å se mørkt på framtida, mener Karde.

Hva kan vi heller gjøre enn å gå på kjøpesenter?
Foto: Johannessen, Sara, Sara Johannessen / SCANPIX

- Noen vil miste jobbene sine, først og fremst i de konkurranseutsatte næringene, men fordi Nord-Norge har en høy andel av offentlig ansatte er jobben trygg for de fleste.

Bygg og anlegg

Veksten innafor bygg og anlegg har vært like stor i Nord-Norge som i resten av landet. Når nedgangstidene nå er kommet betyr det at tapet av arbeidsplasser vil være stort også i nord.

Kompetansebedrifter

Når det gjelder privat tjenesteyting og de næringene som krever stor kompetanse har veksten i Nord-Norge vært lavere enn i resten av landet. Når nedgangen nå kommer innafor disse næringene blir da også virkningene mindre for oss, sier Karde.

Industrien utsatt

REC, solcellefabrikk Glomfjord

REC solcellefabrikk i Glomfjord

Foto: Knut Haarvik / NRK

I Nordland og Finnmark har veksten i industriarbeidsplasser vært større enn i resten av landet. Årsaken er de store investeringene som skjer i REC i Glomfjord og Narvik samt AS Sydvaranger som nå er under oppbygging.

Når verdensøkonomien er satt under sterkt press vil det kunne slå ut i lavere råvarepriser. Dette vil nordnorske bedrifter som råvareleverandører antakelig merke.

- Nord-Norge kan bli rammet hardere enn normalt, mener Hans Olav Karde.

Reiselivet kan få slite

Hurtigrute turister
Foto: Atle Markeng / NRK

Det har vært en positiv utvikling i nordnorsk reiseliv. Ikke minst distriktene har fått mange nye arbeidsplasser. Den internasjonale nedgangen vil nok merkes i form av færre som tar seg råd til lange og kostbare ferier.

- Det kan nok også reiselivet i nord få merke, tror Karde.

- Likevel kan vi ikke se bort fra at nordmenn i åra som kommer vil reise mer i eget land. Det kan i så fall oppveie noe av tapet av utenlandske turister.

Eksportindustrien

Laksefilet
Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Fisk og sjømat er eksportvarer. Høy rente, en sterkt krone og det høye norske kostnadsnivået kan bli en alvorlig utfordring for norsk fiskesksport. Den internasjonale nedgangen kan bety lavere etterspørsel og dermed fallende priser.

Utfordringa for fiskeindustrien kan derfor bli stor i åra som kommer, tror adminstrerende direktør Hans Olav Karde i Sparebank 1 Nord-Norge.