- Stopp islendingenes oljeplaner!

Oljeboring mellom Island og Jan Mayen må stoppes, mener Naturvernforbundet. Også norske myndigheter er bekymret over de islandske planene.

Lars Haltbrekken
Foto: Audun Garberg

 

- Russisk rulett

Island ønsker å starte med oljeproduksjon mellom øya og Jan Mayen. Området er værhardt, og Norges Naturvernforbund er meget skeptisk til boring så langt til havs.

Disse planene må stoppes, sier leder Lars Haltbrekken.

- Naturvernforbundet er helt klart mot disse oljeplanene. Det er rett og slett som å spille russisk rulett med miljøet sier han.

- Denne saken kommer vi til å ta opp med vår islandske søsterorganisasjon, og vil ønsker også å presse den norske regjeringa for å ta dette opp med islendingene.

Skeptiske myndigheter

Havområdet Island vil starte oljevirksomhet i grenser opp til den økonomiske sonen Norge har rundt Jan Mayen. Dette er norske myndigheter svært skeptisk til.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Miljøverndepartementet skriver:

«Departementet ser med bekymring på at det legges til rette for petroleumsvirksomhet så langt nord, og i et område som ikke er åpnet for slik virksomhet.»

Også når det gjelder beredskap mot eventuelle uhell er departementet bekymret.

«Det framgår at det tas sikte på å ta i bruk norsk beredskap mot akutt forurensing ved eventuelt uhell. Miljøverndepartementet stiller spørsmål ved om dette vil kunne la seg gjennomføre på grunn av lang seilingstid. Vi stiller også spørsmål ved om den norske beredskapen er dimensjonert til å tåle en slik tilleggsbelastning.»

- Dårlige kort

Haltbrekken mener det er et problem at norske myndigheter har åpnet for olje og gassvirksomhet i sårbare områder som Barentshavet.

- Det er klart at den norske regjeringa stiller med dårlige kort i denne saken, mener lederen i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken.