- Spanjoler går foran sjøsamer

Norges Kystfiskarlag mener regjeringa gir både spanjoler og portugisere bedre rettigheter til fisk i norske farvann enn sjøsamene her hjemme.

Fiskebåter
Foto: © JEAN GAUMY/MAGNUM PHOTOS / MAGNUM PHOTOS

Kystfiskerutvalget har foreslått at folk bosatt ved fjordene og langs kysten av Finnmark skal ha en lovfestet rett til fiske i havet utenfor Finnmark.

Utvalget, som har vært ledet av tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, har overrakt sin innstilling til fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Men Helga Pedersen har avvist innstillingen og sagt at finnmarkingene ikke har noen særrettigheter innenfor fiskeriene.

Merkelig utsagn

Arne Pedersen, nestleder i Kystfiskarlaget, sier at de er utslått og at konklusjonen til fiskeriministeren var uventet.

- Det blir enda mer merkelig når Fiskeridepartementet slår fast at portugisere og spanjoler har rettigheter til torsk i Barentshavet. Samtidig slår hun kategorisk fast at kyst- og fjordbefolkningen i Finnmark ikke har noen historiske rettigheter. De to utsagnene satt opp mot hverandre er ganske uforståelige, sier Pedersen, til NRK.

Strøk hovedpoenget

Tidligere høyesterettsjustitiarius og jusprofessor Carsten Smith er kritisk til Helga Pedersens håndtering av denne saken. Han mener hun har satt en strek over hovedpoenget i utvalgets rapport: Sjøsamenes klare rett som urfolk og minoritet.

– Det må et krafttak til for å redde sjøsamenes historiske rettigheter til ressursene, sier Smith.

Han frykter at kulturen deres er i ferd med å dø ut.

Lokalbefolkninga i Nord-Troms og Finnmark får et plaster på såret med 3000 tonn ekstra torsk å fiske på.

Fra før har de rett til å fiske på deltid med små kvoter, og den retten skal lovfestes formelt.

Les også:

Helga bøyer av for stormen

Sjøsamer i Brennpunkt