- Skremmende

For mange tvangsinnlegges i Norge, mener Mental Helse Norge.

Psykiatrisk

Det er for mange tvangsinnleggelser i Norge i dag. Det sier nestleder i Mental Helse Norge, Torbjørn Garberg.

Til tross for at staten har bevilget 2,7 milliarder kroner til å bekjempe bruken av tvang i norsk psykiatri, så øker antallet tilfeller.

- Jeg syns det er skremmende. Det legges inn ca. 10 000 i Norge. Det er alt for mye, sier Garberg til NRK.

Video nsps_upload_2008_10_22_18_47_41_218.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Konferansen som startet i Tromsø i dag, har tittelen "Tvangsbruk i møte med mennesker". Her samles mennesker i hele landet for å diskutere de høye tallene på tvangsinnleggelser.

- Noen kan kanskje oppleve det positivt, men det har ikke jeg, sier Siv Helen Rydheim som har vært innlagt tre ganger.

- Jeg tenker at det kanskje må brukes mer tid når folk blir innlagt og er så dårlig som jeg var. Jeg tenker også at det er kjempeviktig at kommunehelsetjenesten kommer mye sterkere på banen for å demme opp om mulige tvangsinnleggelser. Jeg tror vi kunne hatt mange færre innleggelser enn vi har i dag, for de har økt, sier Rydheim.

Nyheter fra Troms og Finnmark