Hopp til innhold

- Samepolitikk unødvendig

Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité mener det er helt unødvendig med egen samepolitikk i Norge.

- De aller fleste samer er gode nordmenn og derfor ser jeg heller ikke noe poeng i å ha noen spesiell politikk overfor samene, sier Amundsen til NRK Sami Radio.

Stortinget behandler i neste uke Sametingets årsmelding for 2004.

I merknadene fra kommunal- og forvaltningskomitéen går Frps representanter til frontalangrep mot Sametinget og det de betegner som "demokratiske tilleggsrettigheter for samene".

2. nestleder i komitéen, Per-Willy Amundsen mener ordningene som er opprettet for å styrke og bevare samisk språk, kultur og samfunnsliv kan skape konflikter.

- Skaper avstand

- Det at man fokuserer på samiske navn og samiske symboler er i seg selv med på å skape avstand og fremmedgjøring av mennesker. Dette er ingen tjent på og det kan føre til konflikter, sier han.

Amundsen viser til skytingen på samiske veiskilt i Nord-Troms og debatten om finnmarksloven som eksempler på konflikter som kan vokse fram.

Frp vil nedlegge Sametinget og at Regjeringen må oppløse Samefolkets fond og tilbakeføre pengene uavkortet til staten.

"Farlig presidens"

I merknadene i innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomitéen sier Frps medlemmer at et politisk system for samene "skaper grobunn for store kulturkonflikter".

- Det å gi samene demokratiske tilleggsrettigheter skaper en farlig presidens, fordi samene ikke er i nærheten av å være den største minoriteten i Norge. Særlig i Oslo-området finnes det mange grupper som over tid kan gjøre krav på de samme rettighetene Stortinget på feil grunnlag har gitt samene, heter det i innstillingen.

Frps komitémedlem Per-Willy Amundsen mener hver enkelt same selv må ta ansvaret for at språket og kulturen skal leve videre.

- Å forlange at staten skal holde kunstig i livet en del tiltak blir for oss veldig feil.

- På ville veier

- Fremskrittspartiet er på ville veier, sier Bjørg Tørresdal fra Kristelig Folkeparti. Hun er 1. nestleder i Stortingets kommunalkomité. Hun representerer flertallet i komitéen som mener regjeringen heller må satse mer på samisk kultur og at bevilgningene må økes. Kommer Frp i maktposisjon kan alt raseres, mener Tørresdal. 

- Tidligere har myndighetene ført en politikk hvor alt det samiske skulle kveles. Frp forsøker å gjøre det samme i dag. Hvis man tar partiet på alvor vil konsekvensene for samisk språk og kultur bli svært alvorlige. Heldigvis er det i dag flertall på Stortinget hvor det er tverrpolitisk enighet om at Norge har klare forpliktelser overfor samene og at forholdene legges til rette landets eneste urfolk, sier Bjørg Tørresdal.