- Garanterer full opprydding

Nikel-ledelsen garanterer full opprydding etter omfattende forurensing ved norskegrensa.

Nikel
Foto: JAN-MORTEN BJØRNBAKK / Scanpix

Generaldirektør for konsernet som eier Nikelverket, Jevgeny V. Potapov, møtte i formiddag pressen for første gang i den russiske gruvebyen Monchegorsk.

Bakgrunnen er de alvorlige anklagene om miljøkriminalitet og helsefarlige svovelutslipp i Nikel noen kilometer fra grensa.

Avviser miljø-brudd

Potapov tilbakeviste kategorisk at Nikel-ledelsen ignorerer miljø og menneskers helse.

Ifølge Potapov er de mer enn noen andre interessert i å rense så raskt som mulig.

- Når det for utenforstående kan virke som om det går sakte, så skyldes dette at vi har jobbet med å få på plass riktig type teknologi. Dette skjer i tett samarbeid med norske miljømyndigheter og allerede torsdag skal vi ha møte om saken på den norske ambassaden i Moskva, sa Potapov.

Potapov hadde selv med seg de siste måleresultatene fra Nikel. De viser alt for høye verdier. Direktøren og selskapet er anmeldt for brudd på russisk lovgivning.

Dette kommenterte Potapov med å si at dersom det hadde vært slike brudd, så ville nikkelverket vært stengt.

- Redusere med 90 pst

Kritikken fra miljøorganisasjonen Bellona senest i går om at Nikel-ledelsen skyr dialog, avviste han kontant.

- De har ikke skrevet et eneste brev til oss det siste halve året. I det hele tatt er det mange som benytter de miljøproblemene vi har til å fremme sine egne interesser. Det får de bare gjøre, sa Potapov. 

Generaldirektøren sier det er gjort store miljøframskritt og at det fysiske arbeid med å redusere svovelutslippene og sette på plass ny renseteknologi som reduserer utslippene dramatisk, er i full gang.

- Fra april neste år skal både Nikel og Zapoljarny få nytt utstyr som vil redusere utslippene med 90 prosent. Vi skal ikke bare tilfredsstille europeiske miljøkrav i fremtiden, vi skal sette enda høyere miljøstandard, sa han.