Vurderer overvåkning av skole

– Å overvåke Ishavsbyen videregående skole i Tromsø etter de fem brannene i vinter er ikke uproblematisk, sier fylkesutdanningssjef Børre Krudtå. Retten til personvern gjør at slik overvåking må skje i samarbeid med elevene, opplyser han. Det har vært overvåking og vakttjenester etter brannene på skolen i november. Før jul brant det på nytt, og også denne gangen vil overvåking bli vurdert.