Virkningsløs politikk

Forslaget fra SVs Torgeir Knag Fylkesnes om tak på statlige arbeidsplasser i Oslo er et ekko fra en gammeldags og virkningsløs dirigeringspolitikk, sier stortingsrepresentant Frank Jenssen fra Høyre.
Jenssen mener det er bekymringsfull prisvekst i boligmarkedet i Oslo. Men for å få bukt med prispresset trengs det det flere boliger, ikke statlig dirigering av hvor folk kan bo og jobbe, sier han.