NRK Meny
Normal

Norge krever at russerne sier i fra når de frakter atomavfall langs kysten

Norske myndigheter etterlyser varslingsrutiner når radioaktivt avfall transporteres langs norskekysten.

«MCL Trader»

Det russiske frakteskipet «MCL Trader» fraktet i 2009 atomavfall langs norskekysten – uten at noen ble varslet i forkant.

Foto: Nyhetsspiller

Erik Lahnstein

Statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Utenriksdepartementet.

Foto: Sven Erik Dahl/Samfoto

– Vi varsles ikke på forhånd i forbindelse med disse transportene, sier statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Utenriksdepartementet.

Senest i forrige uke seilte et skip med atomavfall rundt kysten av Nord-Norge fra Polen til Murmansk, melder Barents Observer.

Kystverket overvåker

Lahnstein sier at norske myndigheter kjente til transporten fordi Kystverket har oversikt over hvilke skip som brukes til slike transporter.

– De fanger opp skipene på sine systemer og kan følge med på skipenes bevegelser. Derfor kjente vi til denne transporten. Det vi her snakker om er et samarbeid mellom USA, Polen og Russland om å rydde opp i blant annet brukt brensel, sier Lahnstein.

Også avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern sier at norske myndigheter kjente godt til transporten i forrige uke. Han sier at varsling om denne typen transporter er blitt betydelig bedre det siste året.

– Vi får informasjon fra transportør, fra naboland og Kystverket, men det er klart at det hadde vært bra med et offisielt forpliktende system om varsling, sier Strand til NTB.

Økende transport

Lahnstein sier at det er en stadig økende transport av brukt brensel og radioaktivt avfall langs norskekysten.

– Det skyldes at det nå er en ganske stor innsats hvor mange land deltar for å rydde opp og få samlet inn denne typen avfall. Det er vi positive til og bidrar til, men på kort sikt øker jo risikoen fordi avfallet transporteres over lange strekninger blant annet langs norskekysten, sier Lahnstein til NTB.

Statssekretæren tok opp spørsmålet om en pliktig varsling av slik transport med russiske myndigheter da han besøkte Murmansk 3. oktober i år. Lahnstein sier at han nå vil ta spørsmålet opp med Norges NATO-allierte.

– Vi ønsker en slik varslingsavtale både fordi det er fint å ha en sikker oversikt, men også fordi vi da kan vurdere om det eventuelt bør iverksettes ekstra beredskapstiltak utover det som eksisterer langs kysten når det gjelder transport av farlig avfall, sier Lahnstein.

Reagerer

Natur og Ungdom er svært bekymret for transporten av radioaktivt avfall.

– Vi ser på som svært bekymringsfullt at det transporteres høyaktivt avfall langs norskekysten. Ved en eventuell ulykke kan konsekvensene bli katastrofale, sier Stine Østnor, energimedarbeider i Natur og Ungdoms russlandsprosjekt.
Natur og Ungdom mener det ikke finnes noen gode løsninger for radioaktivt avfall, bortsett fra å slutte å produsere det.

– Dessverre vil farlig avfall som dette transporteres rundt om i verden så lenge det fremdeles produseres atomenergi, sier Østnor.