Vil ikke gripe inn

- Kommunen må selv ordne opp i hyttekonflikten ved Altevatn, sier landbruksministeren.

Lars Peder Brekk
Foto: Johansen, Erik / SCANPIX

NRK Nordnytt har fortalt om hytteeier John Steien som fikk hytteområdet sitt ødelagt av svenske reindriftssamer som har satt opp ulovlige hytter i området rundt Altevatnet i Indre Troms.

Barduordfører Oddvar Bjørnsen vegrer seg for å gripe inn mot hyttebygginga og har bedt landbruksministeren om hjelp. Men det får han ikke uten videre:

- Hvis det er slik at det er bygd hytter ulovlig, må kommunen som bygningsmyndighet gjøre det som er riktig i den sammenheng. Hvis dette har videre konsekvenser får vi vurdere det senere, sier landbruksminister Lars Peder Brekk til NRK.

At striden ved Altevatn skal være spesielt komplisert, vil Brekk heller ikke være med på:

- Det er ikke noe nytt at det er konflikter i reindrifta, så jeg føler ikke at det er noe problematisk å ta tak i, sier han.

Mange reagerer

Fylkesordfører Terje Olsen kaller norske myndigheters håndtering av reindriftskonflikten i Indre Troms for en skandale.

Stortingsrepresentant Øyvind Korsberg fra Fremskrittspartiet har sagt at ha forventer at regjeringa griper inn, og hvis ikke det skjer, kommer han til å forfølge saka.

Også norske reindriftssamer har engasjert seg i konflikten og bedt sine svenske kollegaer om å skjerpe seg:

Les også: - Oppfør dere som folk!