Vil ha en snarlig konklusjon

Stortinget skal den 7. desember avgjøre om Troms og Finnmark skal slås sammen, eller om vedtaket om tvangssammenslåing blir opphevet. I dag var det høring om regionreformen. Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, ønsker en avgjørelse. – Nå handler det om å jobbe videre, eller skrinlegge hele prosessen, hvis det blir konklusjonen.