Verste ulykkessommer siden 2011

Det har vært den verste ulykkessommeren på vegene i Nord-Norge siden 2011. Ved utgangen av august har 11 mennesker mistet livet i trafikken dennee sommeren, Totalt har 16 persone rmistet livet i trafikken i år, noe som er det samme som for hele fjoråret.Statistikken for august viser fire dødsulykker, hvorav alle skjedde i Nordland.