Utlandet vil ha mer norsk fisk

Når 2016 er over vil Norge ha solgt sjømat til utlandet for 90 milliarder kroner. Verdien har økt med 22 prosent målt mot samme periode i fjor, ifølge Norges Sjømatråd. Likevel har antallet kilo sjømat kjøpt av andre land gått ned. – Etterspørselen etter norsk sjømat øker mer enn sjømatnæringen klarer å eksportere. Hittil i år er eksportvolumet redusert med sju prosent, ifølge Sjømatrådet.