Ulykkeshelikopteret tilhørte omstridt russisk base

Den russiske basen på Kapp Heer - ikke langt unna der det russiske helikoptret styrtet på torsdag - spiller en viktig rolle i norsk Svalbard-historie. En historie fra den kalde krigen.

Kapp Heer på Svalbard

Det har lenge stått strid rundt basen på Kapp Heer.

Foto: Torgeir Skeie / NRK

Helikopret var på vei til hjemmebasen på Kapp Heer. En base det lenge har stått strid om.
Den 17. august 1976 publiserte Klassekampen det første bilde i norsk presse av tre sovjetiske helikoptre på Kapp Heer. Bildet var tatt av den gang av journalist i Klassekampen, Jon Michelet, og tittelen på hans oppslag var: ”Sovjetisk militærbase på Svalbard?”.Dette ble oppfattet som et klart brudd på Svalbardtraktaten.

Hadde ikke søkt

Det russiske selskapet Trust Arktikugol hadde ikke søkt Samferdselsdepartementet om tillatelse med utbygging av landingsplassen for helikoptre på Kapp Heer. I løpet av kort tid hadde det blitt bygd ut svære bygninger og hangarer. Gamle helikoptre ble skiftet ut, og større og nye maskiner kom til Svalbard.

Avslørte radar på Kapp Heer

Den 30. august 1978 avslørte journalist Gunnar Grytås og fotograf William Mikkelen i Nordlys at russerne installerte en ulovlig radar på basen. Det ble hovedoppslag i radio og TV og i mange aviser den dagen. Både Utenriks- og Justisdepartementet kjente ikke til radaranlegget. Det ble sagt at Sovjet her opptrådte klart ulovlig på Svalbard.

Helikopterbasen på Kapp Heer

Den sovjetiske helikopterbasen med tilhørende radar på Kapp Heer ble opprettet og konsolidert under den kalde krigen, og ble ofte gjort gjenstand for spesiell fokus.
Forfatteren Birger Amundsen har blant annet offentliggjort opplysninger fra personell som har vært stasjonert på Kapp Heer, om at basen i realiteten var en selvstendig militær avdeling, som blant annet hadde som oppgave å ta kontroll over Svalbard Lufthavn i tilfelle av en akutt krise- eller krigssituasjon.

«Jeg møtte en tidligere sovjetisk etterretningsoffiser, Vitalij L. Khalaman i Kiev, han er ukrainer. Etter et kort intervju der inviterte jeg han opp til Svalbard og laget en TV-dokumentar hvor han fortalte om strategien. Planen var å bruke gruvearbeidere, som ikke var informerte om det, væpne dem med håndvåpen og brukte helikoptrene til å frakte dem til Longyearbyen og ta kontroll over flyplassen. De skulle så holde den noen timer bare, inntil sovjetiske fly landet med militært mannskap». Det har Birger Amundsen skrevet.

Siden tidlig på 1980-tallet har sysselmannen og norske luftfartsmyndigheter gjennomført inspeksjoner på Kapp Heer. Nå er det ro rundt basen. Russerne følger opp brudd på regler.

Ulykke i 2008

Basen har også vært åstedet for ulykker. Den 30. mars 2008 havarerte et helikopter på Kapp Heer. Havarikommisjonen konkluderte med at det lå tørr nysnø i landingsområdet. Helikopteret virvlet opp snø og besetningen mistet de visuelle referansene. Idet helikopteret var i ferd med å berøre bakken avbrøt besetningen landingen og påbegynte en avgang vestover i forlengelsen av innflygingen Der traff helikopteret en 12 m høy hangar og falt ned på bakken. Fartøysjefen, maskinisten og én passasjer mistet livet, og tre personer ble alvorlig skadet.

Det savnede helikopteret er av typen MI 8 - først introdusert i Sovjetunionen i 1967.
Helikopterulykke 2008 Svalbard

Bilde fra helikopterulykken i 2008 på Svalbard.

Foto: Sysselmannen på Svalbard