Barneombudet reagerer på returmetode

Barneombud Reidar Hjermann reagerer på politiets valg av metoder i tvangsutsendelsen av kosovoserberne i september.

Reidar Hjermann

– Vi har påpekt at det er ytterst problematisk å vekke opp barn midt på natten for å under dramatiske omstendigheter sende dem ut av landet, sier Barneombud Reidar Hjermann.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

I alt ble over 70 kosovoserbere sendt av Norge, blant dem var det mange barn og barnefamilier.

I Vadsø ble de kosovoserbiske familiene hentet midt på natten.

I går møtte ombudet med politiets utlendingsenhet.

– Vi har påpekt at det er ytterst problematisk å vekke opp barn midt på natten for å under dramatiske omstendigheter tvangssende dem ut av landet. Det sier seg selv at det er ganske problematisk, sier Barneombu Reidar Hjermann.

3 timer på å pakke

I Vadsø fikk de kosovoserbiske barna og deres familier tre timer på seg til å pakke sekken og gjøre seg klar til å bli transportert ut av landet.

Barneombudet syns måten denne utsendelsen ble utført på var svært brutal, og i går måtte Politiets utlendingsenhet forklarer hvorfor de valgte å gjøre det på denne måten.

– En av årsakene til at Politiets utlendigsenhet var nødt til å gjøre dette så tidlig på morgenen, var at Vadsø ligger så langt unna at hvis man skal komme frem til målet i løpet av dagen, så måtte de starte tidlig. I tillegg til at det var viktig å få tak i familiene før de gikk på jobb eller skole.

– Burde vært håndtert bedre

Men Barneombudet syns likevel utsendelsen kunne vært håndtert bedre, og på møtet ble det diskutert andre måter man kan utføre uttransporteringsaksjoner på i framtiden.

Et av alternativene som nå vurderes er å hente folk på ettermiddagen, slik at situasjonen ikke oppleves som så dramatisk.

Lære av de som er utsendt

Om dette blir mulig i framtiden er enda usikkert, men Barneombudet håper Politiets utlendingsenhet tar lærdom av tvangsutsendelsene, som skjedde for knapt en måned siden:

– Jeg ga en ganske klar beskjed om at jeg ønsker at vi undersøker med de barna og barnefamiliene som allerede er uttransportert om hvordan de opplevde dette, slik at vi kan lære av de erfaringene de har, sier Reidar Hjermann.

Og ombudet tror politiets utlendingsenhet var positiv til forslagene han kom med:

– Det var et veldig interessant møte, hvor jeg i hvertfall ble overbevist om at Politiets utlendigsenhet er bevisst at barn har egne rettigheter, at barn skal håndteres på en spesielt varsom måte, og at barnefamilier kan man ikke uttransportere på en hvilken som helst måte, som man gjør med andre asylsøkere.

–Og det handler om at man må foredle måten man håndterer barnefamiliene på, slik at det blir minst mulig skade, sier Hjermann.

Video Tok farvel med jobben

Labuda Maslovatcic var en av dem som måtte ta farvel med venner og kollegaer i Vadsø. Hør hennes oppfordring til integreringsministeren her.