NRK Meny
Normal

Turistmagnet utilgjengelig

Mens turister nå strømmer til Nord-Norge for å oppleve nordlyset, er det som regnes som verdens første nordlysobservatorium, utilgjengelig for de aller fleste.

Mens turister nå strømmer til Nord-Norge for å oppleve nordlyset, er det som regnes som verdens første nordlys-observatorium, utilgjengelig for de aller fleste. 
Det var på et fjell i Finnmark at nordlysforskninga starta.

Halddetoppen er utilgjengelig for turistene i Alta. Fotograf: Rolf Jakobsen / Kai Erik Bull.

Kun de aller sprekeste turistene får oppleve det spektakulære observatoriet på Haldde, 900 meter over Alta.

Nordlyset er blitt en egen internasjonal salgsvare, men det er ingen betalende turister som går de 9 km til Haldde. For hit er det forbudt å fly turister, og forbudt å kjøre.

I dag er det magiske nattelyset blitt en turistmagnet verdt millioner av kroner.

Utelukker Halddetoppen

Trygve Nygård

Trygve Nygård jobber med nordlysturister, men utelukker Halddetoppen uten transport.

Trygve Nygård jobber med nordlysturisme i Alta, men han utelukker attraksjonen uten transport.
Han mener turistene ville valfartet til Finnmark for å kunne dra opp til det gamle nordlysobservatoriet.

– Det ville vært kronen på verket i forhold til å etablere Alta som Nordlysbyen, men også etablere Norge som nordlysdestinasjonen.

Nygård sier Norge ville stilt mye sterkere i konkurransen med Finland, Sverige, Island og Canada om nordlysturistene hadde fått muligheten til å oppleve attraksjonen.

Et eget samfunn

Det var for 100 år siden at nordlyspionerene tok seg opp i en eventyrlig nordnorsk fjellverden. Herfra ville pionerene måle høyden på nordlyset.

Haldde er et utkikkstårn fra himmelen, men forteller også historien om forskerfamiliene som overvintret her oppe.

– Det ble født barn her, de hadde egen hjemmeundervisning, dyr og piano. De hadde rett og slett et eget lite samfunn her oppe, sier reiselivsforsker Marianne Strøm Fredriksen.


Diskusjon om tilrettelegging

Observatoriet eies i dag av Alta kommune, som også forvalter loven om motorferdsel i utmark.

– Det er ikke sikkert det er riktig for stedet Haldde å ha fri motorisert ferdsel, sier Trine Noodt som sitter i hovedutvalget for kultur i Alta kommune (V).

Noodt mener dette handler om en større diskusjon, om hvor langt man skal gå for å legge til rette for turisme.

– Haldde ligger på en sårbar plass, så det er klart en nøye avveining på hva naturen tåler og hva stedet tåler.