Truer med tvangsmulkt

Fylkesmannen i Troms varsler tvangsmulkt mot Balsfjord kommunalteknikk KF om ikke problemene med prosessavløpsvann fra Macks fabrikk i Nordkjosbotn blir løst, skriver Nye Troms. Det kommunale foretaket har ansvar for renseanlegget, og ved tilsyn i november blei det avdekka at prosessavløpsvann fra fabrikken blir pumpa rett ut i Balsfjorden. Nå har foretaket fått frist til 15 januar med å rette opp i utslippene for å unngå en tvangsmulkt på 50 000 kroner.