Tromsø får nytt krematorium

Det er 22 år siden sist det fantes et krematorium i Tromsø. I 2016 står trolig et nytt krematorium klart i byen.

Kiste i kremasjonsovn

Tromsø har stått uten krematorium i over 20 år, og avdøde har blant annet blitt sendt til Sverige.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Tromsø kommunestyre gikk under kommunestyremøtet onsdag enstemmig inn for å starte byggingen av det nye krematoriet og et livssynsåpent seremonirom som skal stå ferdig om to år.

Høyres Gunnar Pedersen er glad for at det endelig skal bygges et nytt krematorium i Tromsø, etter mange år uten.

– Dette er veldig viktig fordi en del av de kirkegårdene vi har i dag er det ikke lenger plass til kistegraver på familiegravsteder. Nå kan man få kremasjon så urner kan settes ned på familiegravsteder, sier Pedersen.

Når det nye krematoriet kommer på plass vil det også bli slutt på at avdøde fra Tromsø sendes til Harstad, Kiruna eller Narvik for kremasjon.

I saksdokumentet fra kommunen står det at Tromsø kommune skal stå som eier på tomten til krematoriet og seremonirommet, mens Tromsø kirkelige fellesråd er eier av gravlundene i kommunen.

Kommunen skal også drifte krematoriet, fordi det skal brukes uavhengig av livssyn.

Krematoriet og seremonirommet skal driftes livssynsnøytralt i samsvar med prinsippene om et livssynsåpent samfunn som likestiller alle religioner og livssyn, står det i saksdokumentene.