TK friskmeldes

Troms Kraft fikk et svært godt resultat for 2016. Troms Kraft-konsernet fikk dobbelt så stort overskudd i fjor med 379 millioner kroner mot 153 millioner kroner året før. Styreleder Inge K. Hansen er fornøyd med årsresultatet, og sier de er tilbake i en normalsituasjon som gjør ar de på mange måter kan friskmelde konsernet. Den finansielle situasjonen er fortsatt sårbar, og styret mener det ikke bør betales utbytte til eierne.