Teknisk svikt på fly

Statens havarikommisjon konkluderer med at det var en svikt i en indikator som førte til at et småfly måtte nødlande på en fylkesvei på Senja 3. august. Da indikatoren, som skal stabilisere flyet i dårlig vær, sviktet, oppsto det flere ukontrollerte steilinger og spinn, og til slutt kom flyet ut av skyene og fartøysjefen valgte da å nødlande.