Svalbard: meld fra om snøskred

Sysselmannen ber skuterkjørere og andre som ferdes i terrenget om å melde ifra hvis de uløser eller observerer snøskred, selv om ingen er tatt eller skadet. Dette er for å unngå at det blir iverksatt unødvendige redningsaksjoner. Skredfaren er fortsatt stor. Sysselmannen ber folk om å være varsomme og ta sine forholdsregler når de ferdes i terrenget.