NRK Meny
Normal

Streikende havnearbeidere mister jobben

Havnearbeiderne i Tromsø har streiket siden desember i 2013. Nå har de mistet jobben.

Demonstrasjon

I 2013 demonstrerte havnearbeidere utenfor Nord-Troms tingrett, etter at de hadde avsagt dom om at havnestreiken i Tromsø var ulovlig.

Foto: Tove Jensen / NRK

Ifølge Fri fagbevegelse mister tolv ansatte jobben når losse- og lastekontoret i Tromsø legges ned.

De ansatte ved kontoret har vært i streik siden desember i 2013, da havnearbeidere i Tromsø gikk ut i sympatistreik for kollegaer i Risavika. Kjernen i konflikten er at Risavika nekter å undertegne en tariffavtale som vil gi havnearbeiderne i NTF fortrinnsrett til det arbeidet som utføres på havna.

Allerede da advarte Ingebrigtsen om at streiken kan bli langvarig. I 2014 var saken oppe i Nord-Troms tingrett, som avsa dom om at havnearbeiderne i Tromsø ikke har rett til å blokkere transportselskapet Nor Lines. En demonstrasjon mot det havnearbeiderne mente var streikebryteri i juni førte til at 41 havnearbeidere ble pågrepet og dømt til å betale 5 000 kroner i bot for å ha nektet å etterkomme politiets ordre om å flytte seg.

I tillegg har LO har sendt saken til Arbeidsretten som skal avgjøre hvor vidt blokadeaksjonen i juni er lovlig. Saken skulle egentlig avgjøres i januar, men er utsatt til 25 august.

Vil gå rettens vei

Losse- og lastekontoret i Tromsø har ligget i dvale siden streiken startet i 2013. I januar i år gikk arbeidsgiverne inn med 600.000 kroner for å sikre videre drift ved kontoret, men siden kontoret ikke lenger får inntekter var det nå behov for ytterligere innsprøyting av kapital for å kunne dekke utgiftene til forsikringer og månedlig innbetaling til AFP-ordningen til de ansatte havnearbeiderne, skriver Fri fagbevegelse.

– Allerede i fjor begynte de å snakke om oppsigelser, siden arbeidsgrunnlaget var blitt mindre. Problemet er at årsaken til at arbeidsgrunnlaget er blitt mindre, er fordi vi er i sympatistreik. Derfor har vi krevd at vi skal stå i stillingene våre til konflikten er løst. Oppsigelsene har kommet på grunn av streiken, og dette havner i retten om arbeidsgiverne fortsetter å hevde at oppsigelsene er gyldige, sier Geir Ingebrigtsen, klubbleder for havnearbeiderne i Tromsø til fagbladet.