Store forskjeller i abortbehandling

Det er store forskjeller i hva slags abortbehandling som brukes ved sykehusene. Det viser tall fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjeldrup sier at den ulike praksisen viser at det er sykehusene som styrer valg av abortmetode - ikke kvinnen selv. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen sier det er sykehusenes ansvar å sørge for et forsvarlig tilbud til kvinner som skal ta abort.