NRK Meny

Stenger laksefisket

Signaldalselva i Storfjord kommune stenges fra og med i dag for laksefiske for sesongen. I utgangspunktet ble det åpnet opp for ordinært sportsfiske, men Miljødirektoratet mener at det er nødvendig å stenge fisket for å sikre en størst mulig bestand av stamlaks.

Laksebestanden skal reetableres i etterkant av kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Vedtaket er i tråd med vurderingene fra grunneierlaget, Fylkesmannen og veterinærinstituttet.