NRK Meny
Normal

Snart skal ikke reinen kunne krysse grensa

Norge og Finland har blitt enige om et nytt forslag til hvordan man skal hindre reinen om å vandre over landegrensene.

Tanadalen, riksgrensa Norge-Finland med reinsdyr innfelt

Tanaelva danner riksgrense mellom Norge og Finland. Regjeringen vil hindre at norsk rein trekker over til Finland.

Foto: Eilif Aslaksen/Knut Sverre Horn. / NRK

De to landene har nå satt opp et nytt forslag til en ny konvensjon om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område.

Det etter at den norske stat de siste fem årene har utbetalt om lag fire millioner kroner i erstatning til finske grunneiere fordi rein fra Norge har beitet i Finland.

Arbeidet har foregått i flere år, men nå er det enighet om et nytt forslag.

Skal ikke krysse grensen

Torsdag kom de de to landene fram til et nytt forslag til bygging og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre landets område.

Landbruks- og matdepartementet

Avdelningssjef i Jord- og skogbruksministeriet i Finland, Pentti Lähteenoja og avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet, Marit Myklevold signerte den nye konvensjonen på vegne av Finland og Norge.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Den forhandlingsløsningen som nå foreligger gir en mer operativ konvensjon. Samtidig vil den nye konvensjonen bidra mer effektivt til å støtte opp om reineiernes vokteplikt slik at det så langt som mulig unngås at reinen krysser grensen, sier lederen av den norske forhandlingsdelegasjonen, avdelingsdirektør Marit Myklevold i Landbruks- og matdepartementet.

Les hele konvensjonen her.

Nå skal forslaget legges frem for regjeringene i både Norge og Finland, som skal beslutte hva som skal gjøres videre.

Grensa stengt med reingjerde

Fra tidligere er det et grensegjerde fra treriksrøysa til Polmak, og et gammelt grensegjerde i Anarjohkdalen.

Løsningen som nå er kommet fram, innebærer at det skal oppføres gjerder fra Angeli til Levajok.

Dette innebærer at foruten strekningen mellom Levajok og Riksrøys 343 blir hele grensen mellom Norge og Finland stengt med reingjerde.

– Bygging av gjerde mellom Angeli og Levajok vil bidra til en mer helhetlig løsning for å hindre at rein kommer over grensen mellom Norge og Finland. Videre er det etablert mer funksjonelle erstatningsordninger når rein krysser grensen og gjør skade, enn det som fremgår av gjeldende konvensjon, kommer det fram i en nyhetsmelding fra Landbruks- og Matdepartementet fredags kveld.

Har vekt motstand

Det har i flere år vært problemer med at rein har trukket over grensen.

De siste årene har problemene i hovedsak vært at norsk rein har trukket over på finsk side.

Karianne Holm-Varsi

Underdirektør Karianne Holm-Varsi hos Fylkesmannen i Finnmark som har deltatt i dette arbeidet, har vært klar på at dette grensegjerdet også kan få konsekvenser for allmennferdsel og ville dyr.

Foto: Fylkesmannen i Finnmark

– Dette har medført betydelige erstatningsutbetalinger over Landbruks- og matdepartementets budsjettkapittel, melder departementet.

Et gjerde vil hindre både folk og ville dyr - og har vekt motstand.

Underdirektør Karianne Holm-Varsi hos Fylkesmannen i Finnmark som har deltatt i dette arbeidet, har vært klar på at dette grensegjerdet også kan få dramatiske konsekvenser.

– Det er utfordringer i forhold til miljø og allmennferdsel. Det kan også sies å være ganske dramatisk å opprette et såpass langt reingjerde, på den her måten, sa Holm-Varsi til NRK tidligere i prosessen.

Det er foreløpig ikke klart når saken blir avgjort, når bygging eventuelt starte og hva det vil koste.