Smoltkrise i nord

Mangel på yngel kan påføre lakseoppdretterne store tap

Oppdrettsanlegg (Illustrasjonsbilde)
Foto: Illustrasjonsfoto: Roar Greipsland / Scanpix

Høyre laksepriser har gjort at laksenæringen tjener mer enn på lenge.

Men nå er Fiskeridirektoratet bekymret for mangel på lakseyngel.

- Markedet er helt tomt for yngel og det skaper problemer for oppdretterne.

Det sier oppdrettskonsulent i Fiskeridirektoratet, Bård Baik.

Verst i Finnmark

I Troms produseres det årlig 10 millioner lakseyngel, såkalt smolt, mens behovet er over det dobbelte.

I Finnmark er situasjonen enda verre. De to settefiskanleggene produserer kun 3,5 millioner lakseyngel, mens behovet vil være mellom 12 og 15 millioner når det nå blir tildelt 10 nye oppdrettskonsesjoner.

Baik er bekymret for at oppdrettsnæringen skal gå glipp av store inntekter i en tid hvor lakseprisene er svært høye.

- Det er nå man skulle hatt mye laks i merdene. Håpet er nå at kapitalsterke krefter vil etablere flere settefiskanlegg i Finnmark, sier han.

- Situasjonen er bra

Men i Troms er det ikke alle som ønsker mer smolt ut i markedet. Næringa her har et sterkere økonomisk fundament enn i Finnmark, og ble ikke like hardt rammet av år med lave priser.

Daglig leder i Senja Sjøfarm AS, Jan Harald Jansen vil helst ikke øke smoltproduksjonen fordi han vil bevare de gode lakseprisene.

- Hvis alle hadde fått tak i så mye smolt de ønsket, så ville det kunne skapt en større lakseproduksjon enn ønskelig og prisene ville gått ned, sier Jansen.