Skoleutredning i Harstad

Fylkesrådet i Troms skal før sommeren legge fram ei utredning om framtida for de videregående skolene i Harstad. Det skal også utredes om bygninger kan leies, og om tomtesalg kan gi inntekter. Det er fire alternativer som skal utredes. Det gjelder nybygg, sammenslåing eller renovering. Rå videregående i Kvæfjord skal bestå som eget skolested.