Sametinget vil ta ut ørn

Sametinget mener samtlige ørn må tas ut i enkelte områder. I sitt høringssvar til forslaget om å tillate forebyggende felling av kongeørn skriver de at det er den eneste måte man kan måle tap av beitedyr på.Ifølge Sametinget er tapene forårsaket av rovvilt så store enkelte steder at de er i ferd med å frata livsgrunnlaget for beitenæringene.