Reaksjoner etter SIK-TIL

Drømmen gikk i oppfyllelse for Sigurd Grønli (17).

Se intervju med Grønli, Valakari, Torneus og Waage.