NRK Meny
Normal

Produksjonssjef i Grieg Seafood dømt til 90 dager fengsel

Produksjonssjefen i Grieg Seafood Finnmark må i fengsel for å ha rapportert feil til offentlige myndigheter om lakselus.

laks

Illustrasjon

Foto: Henning Bagger / Scanpix

Grieg Seafoods produksjonssjef i Finnmark er i Hålogaland lagmannsrett dømt til 90 dager fengsel, hvorav 30 dager er ubetinget.

Produksjonssjefen dømmes etter straffelovens paragraf 166 første ledd; for å ha avgitt falsk forklaring til noen offentlig myndighet i tilfelle hvor forklaringen var bestemt til å avgi bevis.

Og lov om matproduksjon og mattrygghet paragraf 28 første ledd: For overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, under særlig skjerpende omstendigheter, eller medvirkning til dette.

Feilrapporteringen skal ha skjedd ved tre ulike månedsrapporter i 2010 og 2011.

Må se på rutinene

Konsernsjef Morten Vike i Grieg Seafood, sier til Fiskeribladet Fiskaren at det er svært trist at produksjonssjefen må i fengsel. Videre sier han at de skal se på rutinene i selskapet for å unngå at noe liknende vil skje igjen.

– Det at en ansatt hos oss straffes for å ha gjort en jobb vi som selskap er ansvarlig for, er å strekke det personlige ansvaret altfor langt. Dette får konsekvenser for våre rutiner i selskapet, sier konsernsjef Morten Vike i Grieg Seafood til Fiskeribladet Fiskaren.

For mild straff

Produksjonssjefen ble først dømt til 75 dager betinget fengsel, med en prøvetid på to år av Alta tingrett i mars i år. I tillegg kom en bot på 20 000 kroner, subsidiært fengsel i 40 dager.

Økokrim mente straffen var for mild og anket straffeutmålingen til Hålogaland lagmannsrett, der dom i saken falt denne uka.

Økokrims påstand var 81 dager fengsel, hvorav 60 dager ubetinget.