Penger til strandrydding

Norges råfisklag setter av én million kroner i støtte til de som vil være med på ryddeaksjoner i fjæra. Årlig havner rundt åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene, og råfisklaget ønsker å bidra til å endre folks holdninger til det å kaste søppel i havet.

Søppel på stranda
Foto: Geir Wing Gabrielsen/Norsk polarinstitutt