NRK Meny
Normal

Nå er det disse som skal bøtelegge deg om du forsøpler

Fra høsten av skal parkeringsvakter overta jobben med å bøtelegge folk som forsøpler.

Hilmarsen og Paulsen

Direktør Tore Harry Paulsen i Tromsø Parkering og byrådsleder Øyvind Hilmarsen har overtatt ansvaret for å gi bøter til tromsøværinger som forsøpler.

Foto: Ulla Rafaelsen / NRK

Einar Sparboe Lysnes

Rettsleder Einar Sparboe Lysnes ved politihuset i Tromsø synes ikke ideen er spesielt god.

Foto: Petter Strøm / NRK

Gjennom de nye politivedtektene til Tromsø kommune har Justisdepartementet godkjent at kommunen selv skal ha ansvaret for å bøtelegge forsøpling.

Det er Tromsø Parkering som får ansvaret for å skrive ut bøter til folk i Tromsø som slenger fra seg søppel i byen. Et ansvar som tidligere tilhørte politiet.

Og politiet er skeptisk til den nye ordningen.

– Jeg synes egentlig dette er en politioppgave. Vi tror det er uhensiktsmessig i forhold til de vurderingene som skal gjøres, sier rettsleder Einar Sparboe Lysnes i politiet i Tromsø.

Han mener politiet er bedre egnet til å gjøre vurderingene om hvordan bøter skal deles ut til enkeltpersoner som oppholder seg og kaster søppel på offentlige steder.

Alternativt mener Sparboe Lysnes at forsøpling bør anmeldes til politiet.

Politiet har ingen betenkeligheter med at kommunen tar ansvaret med å gi bøter til gårdeiere som ikke rydder opp.

– Man respekterer parkeringsvaktene

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) mener imidlertid at det er en god idé at det nå er parkeringsvaktene som overtar forsøplingsbøtene.

– Jeg er veldig glad for at politivedtekten nå endelig skal bli håndhevet, og at det skal se ryddig og rent ut i Tromsø. De som ikke tar are på byen og forsøpler skal få bøter, sier Hilmarsen.

Han mener parkeringsvaktene har kompetansen som skal til, og sier seg ikke enig med skepsisen som vedtaket møtes med i politiet.

– De er profesjonelle, og gjør ofte ting som folk blir litt sure for. Man respekterer dem, og jeg tror dette kommer til å gå veldig bra i de hovedtrekkene som dette handler om. Jeg tror denne jobben kommer til å bli utført på en god og profesjonell måte, sier byrådslederen.

Liknende ordninger i flere byer

Tromsø er ikke den første byen som tar i bruk ordningen. I Oslo, Trondheim og Bergen har det allerede blitt gjennomført flere liknende ordninger.

I Trondheim har parkeringsvakter siden 2005 utstedt miljøgebyr. Seksjonsleder i Trondheim parkering, Steinar Myhr sier at de har gode erfaringer.

– Ordningen har vært godt mottatt både av næringsliv og publikum. Folk synes byen ser bedre ut nå, sier Myhr.

(Artikkelen fortsetter under)

søppel i Trondheim

I Trondheim har Trondheim Parkering fått ansvaret for å bøtelegge huseiere og gårdeiere som forsøpler.

Foto: Trondheim Parkering

Bøtelegger huseiere og gårdeiere

Myhr forteller at de ikke har bøtelagt privatpersoner som kaster fra seg, men har konsentrert seg om gårdseiere og huseiere. I tillegg har man etter hvert også utstedt gebyr for ulovlig kjøring med piggdekk.

– Det har vært viktig for oss å ha en god dialog med vaktmestre og gårdeiere. Spesielt de som har flere eiendommer og bygg. De må få muligheten til å rydde før vi skriver ut gebyr. Derfor har vi laget rutiner hvor vi i mindre graverende tilfeller gjør observasjoner flere ganger før boten skrives, sier han og fortsetter:

– For eksempel så merker vi oss tidlig på morgenen dersom det etter snøfall er fortau som må ryddes ellers strøs. Så kan vi komme tilbake senere på dagen, og om ikke noe da er gjort blir det bot.

Vanskelig å dokumentere

Noen ganger har det også vært utfordringer med å dokumentere søppelfunnene godt nok.

– På et bilde kan søppel noen ganger se lite ut, men går du på gata er inntrykket et helt annet. Vi fikk noen klager i starten, og justerte blant annet ved at vi nå kan gjøre flere observasjoner og at vi dokumenterer med flere bilder.

– Men som sagt har det alt i alt vært godt mottatt at vi gjør miljøkontroller, sier Myhr.