Ordføreren får sykepenger

Formannskapet i Harstad har vedtatt at ordføreren skal få sykepenger de første 16 dagene i arbeidsgiverperioden. I tillegg vil kommunen gi full godtgjørelse i hele sykeperioden.En ordfører er som folkevalgt ikke ansatt i kommunen, og har verken krav på sykepenger fra kommunen eller folketrygden. Derfor mener politikerne at det er vesentlig at ordføreren i heltidsverv får slik kompensasjon ved sykdom uten å tape økonomisk på det.