Oppretter senter for evakuerte

Det er etablert senter for evakuerte og pårørende i Longyearbyen kulturhus. Der registreres evakuerte og behov for innkvartering. Alle evakuerte bes om å finne overnatting selv, men må registrere seg slik at lokalstyret har oversikt over hvor alle er. Innbyggere som ikke finner overnatting selv vil få hjelp av evakuert- og pårørendesenteret.