NRK Meny
Normal

Frykter 10 000 laks kan være på rømmen

Marine Harvest har ingen oversikt over hvor store mengder laks som er rømt i Kvænangen, men har overfor Fiskeridirektoratet anslått at det kan dreie seg om 10 000 laks.

Norges nest største eksportartikkel

Uvisst hvor mange laks som har rømt i Kvænangen.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Det var lørdag Fiskeridirektoratet fikk melding fra Marine Harvest om at det var oppdaget rømming av laks fra Svartberget i Kvænangen kommune.

Rømmingen ble oppdaget da selskapet skulle flytte fisk. I den berørte merden var det rundt 186.000 fisk.

– Vi vet foreløpig ikke hvor stort omfanget er, men undersøker dette nærmere nå, sier kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad.

Han vil ikke svare på om det kan være en større mengde av fisken som befant seg i merden, men selskapet har overfor Fiskeridirektoratet anslått om lag 10 000 laks.

Han sier Marine Harvest ser svært alvorlig på saken.

– En rømt fisk er én for mye, vi har en nullvisjon, sier han og legger til at de holder på å kartlegge hvordan denne hendelsen har oppstått.

Vil begrense skadene

Fungerende seksjonssjef i Fiskeridirektoratet Region Troms, Rune Rasmussen, sier de jobber med å finne ut av omfanget.

– Vi vurderer nå å sende en mann til Kvænangen på inspeksjon for å finne ut hva som har skjedd og hvor omfattende dette er, sier han.

Rune Rasmussen

Rune Rasmussen i Fiskeridirektoratet sier de jobber med å finne ut av omfanget.

Foto: Fiskeridirektoratet

Det skal være gjort gjenfangst i området rundt merden.

– Det er en klar indikasjon på at det er rømt laks i området, og vi vurderer nå sammen med Fylkesmannen i Troms å utvide gjenfangstområdet for å begrense skadene.

Indre del av Kvænangen, området innenfor brua ved Straumen, er en nasjonal laksefjord, på grunn av villaksbestand som gyter i elvene i indre Kvænangen.

Marine Harvest er Norges største oppdrettsselskap og overtok for noen år siden Jøkelfjord laks. Siden det er selskapet blitt Kvænangens største private arbeidsplass og de har store utbyggingsplaner. Selskapet har derfor søkt om nye konsesjoner i området, og fått dispensasjon fra kystsoneplanen for nye anlegg, noe som har skapt reaksjoner i nærmiljøet.