Nytt tilbud til Huntingtonsyke

I løpet av høsten opprettes et nytt ressurssenter for Huntingtonsyke i Harstad. Fra før er det et slikt ressurssenter i Nordreisa. Huntington er en arvelig nevrologisk sykdom som kan bli oppfattet som et psykiatrisk tilfelle uten rett diagnose. De to ressurssentren skal fordele tilbudet til disse pasientene i landsdelen. Det sier direktør i NKS Kløverinstitusjoner, Mette Kalve, som har ansvaret for tilbudet.