Nye retningslinjer for skredsikring

Politiet kan nå gi en bedre vurdering om man skal evakuere et rasfarlig område eller ikke. Dette sier stabssjef ved Troms politidistrikt, Kurt Pettersen. Nye regler gjør at politiet ikke sjøl trenger å betale for bruk av helikoptrene under sikring av skredfarlige områder. Nå er det hovedredningssentralen som tar regningen over sitt budsjett.