NRK Meny
Normal

– Russerne gjentar mønstre fra den kalde krigen

Den militære situasjonen i nord er endret. Russerne tar opp igjen mønstrene fra den kalde krigen, sier forsker.

Mulig ubåt utenfor Stockholm (uthevet med mørknet)

En mulig russisk ubåtobservasjon utenfor Stockholm har satt Sverige på hodet de siste dagene.

Foto: privat / Försvarsmakten

Nupi-forsker Ståle Ulriksen

Nupi-forsker Ståle Ulriksen.

Foto: Nupi

På begynnelsen av nittitallet lå det russiske forsvaret nærmest med brukket rygg. De enorme kapasitetene fra den kalde krigen var borte, og trusselbildet i nord ble endret i dramarisk grad.

Gamle mønstre

Forsker Ståle Ulriksen ved NUPI/Sjøkrigsskolen sier at nå kan en se at russerne har revitalisert en del av mønstrene fra den kalde krigens tid. Flyaktiviteten fra Kola og nedover den nordnorske kysten er økt.

– Jagerfly fra Bodø avskjærer russiske bombefly ca. femti ganger hvert år, forteller han.

Også på sjøen er russerne langt mer aktive enn før. Antallet marineøvelser er gått opp, og skipene seiler lenger østover.

Storstilt byggeprogram

Russerne er i gang med en storstilt fornyelse av sin krigsflåte. Det bygges nå flere ubåter, både konvensjonelle og atomubåter. I løpet av noen år kommer det også mange nye overflatefartøyer. Blant annet et trettitalls fregatter og korvetter.

Motsatt veg

På vår side av grensen kan en observere motsatt utvikling. Norske marinefartøyer er blitt et sjeldent syn nordpå. Det er stort sett bare kystvaktskipene som patruljerer de nordlige farvannene.

Den norske marinen er liten, men klarer likevel ikke å holde skipene i drift samtidig.

– Det skorter på både skip og ikke minst personell, sier Ståle Ulriksen.

Ingen ubåter i nord

Etter at Olavsvern orlogsstasjon ved Tromsø ble lagt ned, er det blitt vanskeligere å operere norske ubåter i nord. Olavsvern var den eneste operative ubåtbasen i landsdelen. Etter at den forsvant, er det ikke lenger mulig for ubåtene å få ladet batteriene, noe som er nødvendig for å kunne seile under overflaten.

– Etter planen skulle det opprettes en ladestasjon i Ramsund, men den er ennå ikke på plass, sier Ulriksen.

Stoler på forsvaret

alexandrova

Regina Alexandrova, Troms Høyre.

Foto: lars egil mogård / nrk

Regina Alexandrova, som representerer Troms høyre på Stortinget, sier at hun er oppmerksom på situasjonen, men stoler på at forsvaret har kontroll.

– At forsvarsministeren nå har bedt om et råd fra forsvarssjefen for å få vite hva som eventuelt må endres, er betryggende, sier hun.

Også Tomas Norvoll, som leder Nordnorsk Råd, peker på at forsvarssjefen har fått i oppdrag å vurdere situasjonen i nord.

–Jeg mener det er all grunn til å tenke nytt om forsvaret i nord, og det er vel det som nå blir gjort, sier han.

–Vi har sørgelig lite sjøforsvar, og vi husker jo ennå beslutningen om å flytte kampflyene sørover.